ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΚΙ

ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΚΕ-ΟΤΕ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ