ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το τμήμα λειτουργεί κάθε κάθε Σάββατο 10:30 - 13:30.

     ο υπεύθυνος
   Τεγόπουλος Χρήστος