ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2015

“ Μεθυσμένος με Γυναίκες και Ζωγραφική
 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Πόλοκ, Ο Ασυμβίβαστος
 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 

Κάλεσμα Κινηματογραφικής Λέσχης

Κάλεσμα Κινηματογραφικής Λέσχης
 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6/15
 

(συνολικά 29 εγγραφές)