ΕΛΙΚΩΝΑΣ

4/11/2018
 

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ

27/10/2018
 

ΣΟΦΙΚΟ - ΚΟΡΦΟΣ

14/10/2018
 

ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΟΡΗ (η εκδρομή μεταφέρθηκε για 6/10/2018)

6/10/2018
 

ΚΙΣΣΑΒΟΣ 14-16/9/2018

ορειβατικό τμήμα
 

(συνολικά 159 εγγραφές)