ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΤΣΑ

17/11/2018
 

ΕΛΙΚΩΝΑΣ

4/11/2018
 

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ

27/10/2018
 

ΣΟΦΙΚΟ - ΚΟΡΦΟΣ

14/10/2018
 

ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΟΡΗ (η εκδρομή μεταφέρθηκε για 6/10/2018)

6/10/2018
 

(συνολικά 160 εγγραφές)