ΘΕΑ

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
 
 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 22:30
 
ΤΙΜΗ ΦΙΑΛΗΣ 120€ ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ
 
ΤΙΜΗ ΦΙΑΛΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ 60€ ΑΝΑ 2 ΑΤΟΜΑ
 
Διάθεση εισιτηρίων: Από τη γραμματεία του Π.Κ.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
             Ο Πρόεδρος                        Η Γ. Γραμματέας
         Νικόλαος Κασόλας              Σοφία Ασιακίδου