Στοιχεία Λειτουργίας Τμήματος Οικολογί;ας & Ειρήνης

Στο Τμήμα Ειρήνης & Οικολογίας υπεύθυνη είναι η κα Μπέη Βασιλική.

Συνάντηση κάθε δεύτερη Δευτέρα στο Π.Κ.

έναρξη 3/10/2016