ΑΝΔΡΟΣ 18 - 20/6/2016

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

εκδρομικό τμήμα
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

14/5/2016
 

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

2 - 6/5/2016
 

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

23/4/2016
 

(συνολικά 140 εγγραφές)