Στοιχεία Λειτουργίας Γυμναστικού Τμήματος


Στο τμήμα Ταε Κβο Ντο υπεύθυνος είναι ο κος Κασόλας Νίκος και λειτουργεί κάθε Τετάρτη 20:30 - 22:00 και Παρασκευή 19:30 - 21:30

Δάσκαλος: Γουλές Φάνης

έναρξη 5/10/2016Στο τμήμα Ται Τσι Σουάν υπεύθυνος είναι ο κος Διαμαντόπουλος Παναγιώτης και λειτουργεί κάθε Πέμπτη 19:30 - 21:00

Δάσκαλος:
Λαμπριανίδης Ιωάννης

έναρξη: 6/10/2016