ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015-2016

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015-2016
 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΑΓΑΣ

13/12/2015
 

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

προσφορά για τα μέλη
 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟγυρα, ΟΛΟτελα, ΟΛΟιδιοι
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΟΣ
 

(συνολικά 112 εγγραφές)