στοιχεια λειτουργίας Θεατρικού τμήματος

το Θεατρικό Τμήμα λειτουργεί κάθε Δευτέρα 18:30 - 20:30 & Πέμπτη 18:30 - 20:30
Δάσκαλος: Αντώνης Τζαμαλούκας