ΚΑΛΕΣΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι συναντήσεις του Θεατρικού Τμήματος πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 18:30 – 20:30 στο Π.Κ. 
 
Σκηνοθέτης ο συνάδελφος Τζαμαλούκας Αντώνης.
 
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο τμήμα να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του Π.Κ.
 
Υπεύθυνη τμήματος
Φωτεινή Παπαδοπούλου