Στοιχεία Λειτουργίας Χορευτικού Τμήματος

Στο Τμήμα Μοντέρνων Χορών υπεύθυνος είναι ο κος  Γούμενος Θανάσης 

Λειτουργία: Τετάρτη 17:30 - 18:30 αρχάριοι
                                    18:30 - 19:30 μεσαίο τμήμα
                                    19:30 - 20:30 προχωρημένο τμήμα                      
Δάσκαλα: Μπελεφάντη Μαρία

έναρξη 5/10

 
Στο Τμήμα Παραδοσιακών Χορών υπεύθυνος είναι ο κος Μαθαιούλης Κώστας

Λειτουργία: Τρίτη  19:00 - 20:00 μεσαίο τμήμα
                                 20:00 - 21:00 προχωρημένο τμήμα

                      Πέμπτη 17:30 - 19:30 αρχάριοι

Δάσκαλοι: Δημητρόπουλος Βασίλης, Γιαννόπουλος Γιώργος