ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΤΑΣΟ

25  Μαΐου 2015 Δευτέρα και ώρα 8:30 μμ.
στην αίθουσα του Π.Κ.


70 χρόνια μουσικής διαδρομής

 
Τιμητική εκδήλωση για το Νίκο Καρατάσο και μουσική βραδιά από το Δ.Σ. του Πολιτιστικού μας Κέντρου και παρουσίαση ενός βιβλίου με τη βιογραφία του,
για την μουσική του διαδρομή και την πολύχρονη προσφορά του στην Ελληνική μουσική παράδοση, μέσα από το σαντούρι και το τσίμπαλο.


 
Συμμετέχουν
Χρ.Αηδονιδης, Ν. Σαραγούδας και Γιασεμή, Π. Λάλεζας, Ν Φιλιππίδης, Β. Σμάνης, 
Β. Οικονόμου, Κλ. Κορκόβελος, 
Γιαν. Λεμπέσης,  Βαγ. Δημούδης, 
Γ. Μαρινάκης,  το Δ.Σ. του Συλλόγου Μουσικών και ο μουσικολόγος
Λ. Λιάβας

 
Η παραδοσιακή ορχήστρα του Π.Κ.
Ν. Ευβοιώτης, Μ. Σκουλά, Κ. Μαρκάκης, 
Γ. Γραβιάς, Κ. Ευσταθίου, Μ. Σουσούνης, 
Π. Τσαπάρας, Θ. Παπαβασιλείου, 
Β. Βρατσίστα,  Α. Ανανιάδης 
 
η Ρεμπέτικη κομπανία μας
Κ. Μήτσιος, Σ. Καραμπατζάκης, Δ. Κούρλας, Γ. Καλτικόπουλος, Α. Σερασκέρη, 
Γ. Γιαννακόπουλος, Μ. Σκαρβέλης, Γ. Γκανιάτσος, Ζ. Τσακίρη, Ι. Σκαργιώτη 

για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    Η Γ. Γραμματέας
Νίκος Κασόλας    Σοφία Ασιακίδου