ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΚΑΚΙ

κάλεσμα
 

ΕΛΙΚΩΝΑΣ

4/11/2018
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

5/11/2018
 

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ

8-9/12/2018
 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

η απαγορευμένη πόλη
 

(συνολικά 555 εγγραφές)