ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

23/11/2021
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

27/11/2021
 

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

27-28/11/2021
 

ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ

14/11/2021
 

ΠΗΛΙΟ - ΤΡΙΚΕΡΙ

29-31/10/2021
 

(συνολικά 580 εγγραφές)