ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ

Δημιουργικό εργαστήρι
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Μαθήματα πλεξίματος
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

αναπαλαίωση
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

αναπαλαίωση επίπλου
 

(συνολικά 8 εγγραφές)