ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

2ος κύκλος σεμιναρίου ραπτικής
 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ

Δημιουργικό εργαστήρι
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Μαθήματα πλεξίματος
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

αναπαλαίωση
 

(συνολικά 9 εγγραφές)