Στοιχεία λειτουργίας τμήματος Η/Υ

Λειτουργία τμήματος:
Τετάρτη  10:00 - 11:30
Τετάρτη 11:30 - 13:00
Τετάρτη 14:30 - 16:00
Τετάρτη 16:00 - 17:30
Πέμπτη 10:00 - 11:30
Πέμπτη 11:30 - 13:00

*επιλογή ενός μόνο τμήματος

Δάσκαλοι: Κώστας Μαρκάκης, Γιάννης Κωνσταντινίδης

Υπεύθυνη τμήματος: Μαρία Σκαφίδα