ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ TMHMATOΣ 2020 - 2021

ετήσιο - συνοπτικό
 

Ο Tάκης Ζαχαράτος στο Θέατρο Άλσος

Έλα μια Βόλτα …
 

έναρξη λειτουργίας

μένουμε ασφαλείς
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2020
 

(συνολικά 11 εγγραφές)