ΨΑΡΙ (ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ) - ΕΛΛΗΝΙΚΟ

31/10/2020 (μονοήμερη εκδρομή)
 

ΤΙΘΟΡΕΑ 1/11/2020

ορειβατικό τμήμα
 

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ

8/11/2020
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ - ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

2020 - 2021
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

έναρξη σεμιναρίων
 

(συνολικά 17 εγγραφές)