ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Noέμβριος 2015
23/11/2015 : Εκδήλωση με θέμα: Το δράμα των προσφύγων  - Αιτίες  και Επιπτώσεις.
Επίσης συμμετέχουμε στην εκδήλωση του Πολιτιστικού για το Πολυτεχνείο με Ομιλία

Ιανουάριος 2016
22/01/2015: Προβολή ντοκιμαντέρ για την Μοσάντο με αφορμή τα μεταλλαγμένα τρόφιμα.

Μάρτιος 2016
28/03/2015: Εκδήλωση αφιερωμένη στον Β . Ρώτα στη ζωή και στο έργο του

Απρίλιος 2016
25/04/2015: Εκδήλωση – Συζήτησε με θέμα που θα αναφέρεται στην Αντιπλημμυρική και Αντισεισμική Προστασία.

Μάιος 2016
27/05/2016: Προβολή ταινίας  που θα αναφέρεται στην καταδίκη του ΦΑΣΙΣΜΟΥ

Ιούνιος  2016
12/06/2015: Προσκύνημα στη Μακρόνησο

Σημ:
Α) πολλές από τις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία  με άλλα τμήματα που θα αναγράφονται στις ανακοινώσεις  που θα ακολουθούν.
Β) οι ημερομηνίες  πραγματοποίησης των εκδηλώσεων  είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν
Γ) εκτός των παραπάνω δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί θα γίνει προσπάθεια να ακολουθήσουν και άλλες σε άμεση συνεργασία με τμήματα του Πολιτιστικού