ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

14/11/2019
 

ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

3/11/2019
 

MASTER CLASS

η ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ - στο ρόλο της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ
 

Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Υπνοβάτις
 

EMMA SHAPPLIN

15/11/2019
 

(συνολικά 423 εγγραφές)