Αναστολή λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι:

το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν.Αττικής
απο σήμερα θα βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας,
στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διάδοσης της Covid-19.
Τα διαδικτυακά μαθήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Πολιτιστικό Κέντρο μέσω του e-mail: pkeotena@otenet.gr