ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ακύρωση εκδρομής
 

ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΟΡΗ (η εκδρομή μεταφέρθηκε για 6/10/2018)

6/10/2018
 

Συνάντηση ορειβατικού τμήματος

6/6/2018
 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

2018
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

νέο ΔΣ
 

(συνολικά 105 εγγραφές)