επίσκεψη στην έκθεση: "Εικόνες Ελπίδας"

Το τμήμα Φωτογραφίας τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην έκθεση με τίτλο
"Εικόνες Ελπίδας"
που φιλοξενείται στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση
Μασσαλίας 22 Αθήνα.

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες 21 προσφύγων, 13-17 ετών.
Τα έργα είναι αποτέλεσμα σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στον ξενώνα για ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες της Faros.

Η ομάδα θα συναντηθεί στην είσοδο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης Μασσαλίας 22, στις 17.00.

Είσοσδος Ελεύθερη

Μετά την επίσκεψη στην έκθεση θα ακολουθήσει φωτογραφική εξόρμηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.