Λουτσία ντι Λαμμερμούρ

Ε.Λ.Σ.
 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ

9/3/2018
 

ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΧΝΟΣ

11/3/2018
 

ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

16/2/2018
 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)

28/1/2018
 

(συνολικά 42 εγγραφές)