ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2018 - 2019
 

PARTY ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ

29/6
 

ΟΡΟΣ ΟΧΗ

23-24/6/2018
 

Συνάντηση ορειβατικού τμήματος

6/6/2018
 

ΑΙΓΙΝΑ 9/6/2018

ορειβατικό τμήμα
 

(συνολικά 159 εγγραφές)