ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

έναρξη σεμιναρίων
 

Ανακοίνωση Τμήματος Φωτογραφίας

έναρξη μαθημάτων
 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

14/9/2020
 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ - ΧΙΛΙΑΔΟΥ

6/9/2020
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020
 

(συνολικά 611 εγγραφές)