ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ

Μικρασιατικά παράλια
 

ΨΑΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

21/4/2019
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

13 - 19/4/2019
 

ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

15 – 17/6/2019 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)
 

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ

14/4/20019
 

(συνολικά 560 εγγραφές)