ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Νομού Αττικής που προέκυψε από τις εκλογές στις 15   -19/11/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα (βάσει του άρθρου 14 παραγ. 1 του Καταστατικού)  κατά την 1η συνεδρίασή του την 1η/ 12 / 2021 και έχει την παρακάτω σύνθεση:
 
Προεδρείο:
 
Πρόεδρος: Αντωνέλου Ευανθία
A΄Αντιπρόεδρος: Τριπολιτσιώτης Κων/νος
Β΄Αντιπρόεδρος: Σιδεράς Παναγιώτης
 
Γενική  Γραμματέας: Aσιακίδου Σοφία
Α'  Αναπλ.  Γραμματέας: Ζαχαρίου Δημήτρης
Β' Αναπλ.   Γραμματέας: Γούμενος Αθανάσιος
Ταμίας: Καζάκου Ελένη
 
Μέλη:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Ζαρέντης Ευάγγελος
Καλομοίρη Γεωργία
Νικολάου Βασίλειος
Νικολαΐδη Αικατερ - Μόνικα
Πέττας Διονύσιος
Στριζώνη Ελένη