ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΕΣ
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τμήμα βιβλίου & δανειστικής βιβλιοθήκης
 

Παρουσίαση βιβλίου

παρουσίαση βιβλίου
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

20/3/2019
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

26/2/2019
 

(συνολικά 28 εγγραφές)