Χρήσιμοι σύνδεσμοι


  O.T.E. A.E.
    www.ote.gr

  COSMOTE
    www.cosmote.gr

  OTENET
    www.otenet.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
    www.ome-ote.gr


ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΟΤΕ
    www.tapote.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ
    www.petote.gr

Ο.ΠΑ.ΚΕ ΟΤΕ
    www.opake-ote.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
    www.pase-ote.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
    www.peeote.gr/