ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

2018-2019
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ADVANCED PILATES

16/5/2017
 

ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

τμήμα γυμναστικής
 

ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

2016-2017
 

Στοιχεία Λειτουργίας Γυμναστικού Τμήματος

Στοιχεία Λειτουργίας Γυμναστικού Τμήματος
 

(συνολικά 6 εγγραφές)