ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στο ορειβατικό τμήμα υπεύθυνη είναι η κα Σκαφίδα Μαρία