Στοιχεία Λειτουργίας Αγγλικού Τμήματος

Υπεύθυνος και Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Λειτουργίας Αγγλικού Τμήματος
 
Στο Τμήμα των Αγγλικών υπεύθυνη είναι η κα Σκαφίδα Μαρία
και λειτουργεί κάθε  Τρίτη 17:30 - 18:30 αρχ, 18:30 - 19:30 μεσαίοι & 19:30 - 20:30 προχωρημένοι. Κάθε Τετάρτη 16:30 - 18:30 λειτουργεί τμήμα lower.

Δάσκαλος:
Διαμαντόπουλος Παναγιώτης

Έναρξη 4/10