ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΠΚ