ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ

14/12/2019
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

14/11/2019
 

ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

3/11/2019
 

MASTER CLASS

η ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ - στο ρόλο της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ
 

Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Υπνοβάτις
 

(συνολικά 364 εγγραφές)