ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αγαπητά μέλη,
 
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής διαχρονικά στηρίζεται στην οικονομική συνδρομή των μελών του, εργαζόμενων και συνταξιούχων.
 
Από 01/01/2016 με νόμο αποφασίστηκε ότι δε μπορεί να γίνεται παρακράτηση υπέρ τρίτων μέσω ΕΤΕΑ, άρα και της συνδρομής του 1,5€ από τους συνταξιούχους προς το Πολιτιστικό.
 
Ως αποτέλεσμα τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική αυτοτέλεια και η εύρυθμη λειτουργία του Πολιτιστικού μας. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα και χωρίς περικοπές παροχών σε βάρος του πολιτισμού που παράγουμε καθώς και των δραστηριοτήτων-τμημάτων που προσφέρουμε στα μέλη μας, ζητούμε την έμπρακτη στήριξη σας.
 
Σας καλούμε βάσει καταστατικού, άρθρο 5 παρ. 8 και με απόφαση της 11ης συνεδρίασης στις 21/4/2016 του Δ.Σ. του Π.Κ. να καταβάλετε μέσω τραπεζικού λογαριασμού τις συνδρομές σας με αιτιολογία κατάθεσης το όνομά σας και ταυτόχρονα να δώσετε πάγια εντολή προς την Εθνική Τράπεζα για παρακράτηση της μηνιαίας σας συνδρομής ύψους 1,5 ευρώ αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2016.
 
Εναλλακτικά μπορείτε να τακτοποιήσετε τη συνδρομή σας στη γραμματεία του Πολιτιστικού.
 
Ο λογαριασμός του Πολιτιστικού Κέντρου στην Εθνική Τράπεζα είναι:
IBAN GR 5601101180000011848010325.
 
Για διευκρινήσεις – πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του πολιτιστικού καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 16:00.
 
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα μας, δίνοντας την απαραίτητη οικονομική πνοή για τη διασφάλιση της προοπτικής του Πολιτιστικού μας  Κέντρου.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο       
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΒΙΤΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ                    ΣΟΦΙΑ ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ