ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
παιδικών τμημάτων
Σάββατο 17/12/2016 στις 11:00.
στο Πολιτιστικό μας Κέντρο!