έναρξη λειτουργίας


Σύμφωνα με την ΚΥΑ που ανακοινώθηκε στις 27 Μαϊου το Πολιτιστικό Κέντρο ξεκινάει τη λειτουργία του απο 1η Ιουνίου.

Πρωταρχική μας μέριμνα είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, των μελών και των επισκεπτών μας και για αυτό το σκοπό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής, με βάση και τις τρέχουσες οδηγίες των αρμόδιων Δημόσιων υπηρεσιών.

Στο χώρο του Π.Κ. έγινε καθαρισμός και απολύμανση τοποθετήθηκαν αντισηπτικά κ ειδικές σημάνσεις στις εισόδους, στις αίθουσες, στις τουαλέτες και σε λοιπούς χώρους υπενθυμίζοντας τα μέτρα ατομικής υγιεινής, απόστασης κ.ά.

Μένουμε ασφαλείς