ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) με το τμήμα φωτογραφίας στην έκθεση:

Φωκίων Ζησιάδης

ICEBERGS από τη Γένεση στην Εξαΰλωση

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου
Ώρα: 18:00

Είσοδος 7€

Ξενάγηση από την καθηγήτρια του τμήματος κα Έλενα Κολλάτου.

Συνάντηση στο εκδοτήριο των εισιτηρίων 17:45

Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία του Π.Κ. έως και Παρασκευή 15/11

Υπεύθυνος τμήματος: Δημήτρης Ζαχαρίου