ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

«Αισθητικά κινήματα στη φωτογραφία»
2ο   &  3ο  διαδικτυακό σεμινάριο

Δευτέρα: 19 & 26 Απριλίου

Ώρα έναρξης:  18.00

Εισηγήτρια: Έλενα Κολλάτου


Προεγγραφή στη γραμματεία του Π.Κ. μόνο μέσω e –mail στο: pkeotena@otenet.gr

μέχρι την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Υπεύθυνος Τμήματος: Ζαχαρίου Δημήτρης