Η φωτογραφία του μήνα

Το τμήμα φωτογραφίας του Π.Κ.Ε. παρουσιάζει τη φωτογραφία που επέλεξε
να μοιραστεί μαζί μας  για το μήνα Μάιο.
 
Φωτογράφος ο συνάδελφος:  Ιακωβάκης Ηλίας
Υπεύθυνος τμήματος: Ζαχαρίου Δημήτρης