Διαδικτυακά σεμινάρια φωτογραφίας

«Αισθητικά κινήματα στη φωτογραφία»
2ο   &  3ο  διαδικτυακό σεμινάριο

Δευτέρα: 17 & 24 Μαϊου

Ώρα έναρξης:  18.00

Εισηγήτρια: Έλενα Κολλάτου


Προεγγραφή στη γραμματεία του Π.Κ. μόνο μέσω e –mail στο: pkeotena@otenet.gr

Υπεύθυνος Τμήματος: Ζαχαρίου Δημήτρης