ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Το τμήμα φωτογραφίας του Πολιτιστικού μας Κέντρου παρουσιάζει τη φωτογραφία που επέλεξε
να μοιραστεί μαζί μας για τον μήνα Ιούνιο.
 
Φωτογράφος ο συνάδελφος Γιάννης Κωνσταντινίδης
 
Υπεύθυνος τμήματος: Ζαχαρίου Δημήτρης