ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

• ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ (Αμερικής 4) «Μπαμπάδες με ρούμι» των Ρέππα - Παπαθανασίου
3/3/2023 στις 21:00, Τιμή εισιτηρίου 20€ (πλατεία)

• ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ (Καρόλου 18), «ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥΣ»
11/3/2023 στις 21:00, Τιμή εισιτηρίου 15€ (πλατεία)

• ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ (Ιπποκράτους 9-11), «ΤΟ ΕΚΤΟ ΠΑΤΩΜΑ» του Αλφρέντ Ζερί
24/3/2023, στις 21:00, Τιμή εισιτηρίου 20€ (πλατεία, ζώνη Β)
 
Δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά στο: pkeotena@otenet.gr, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, αριθμό ει
σιτηρίων και τηλ. επικοινωνίας.