ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟγυρα, ΟΛΟτελα, ΟΛΟιδιοι
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΟΣ
 

ΗΛΕΚΤΡΑ του Ευρυπίδη

8/7/2015
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

19/6/2015
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 

(συνολικά 99 εγγραφές)