ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

2017 - 2018
 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

χριστουγεννιάτικη γιορτή
 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

2016-2017
 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

εικαστική ανακύκλωση - παιδικά τμήματα
 

(συνολικά 31 εγγραφές)