ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

31/3
 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

2017-2018
 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

6/6/2017
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Τμήμα Ειρήνης & Οικολογίας
 

Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΟΛΓΑ» από το τμήμα Ειρήνης & Οικολογίας

28/2/2017
 

(συνολικά 28 εγγραφές)