ΚΑΛΕΣΜΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

 

ΕΝΤΕΧΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

κάλεσμα
 

ΠΥΞΑΡΙΑΣ

13/10/2019
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

νέο τμήμα
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

2019-2020
 

(συνολικά 572 εγγραφές)