ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ

5/12/2018
 

ΔΙΡΦΥΣ

2/12/2018
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

23/11/2018
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2018-2019
 

τμήμα φωτογραφίας - έκθεση

10-15/12/2018
 

(συνολικά 555 εγγραφές)