Ανακοίνωση Τμήματος Φωτογραφίας

έναρξη μαθημάτων
 

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

17/2/2020
 

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

7/2/2020
 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

15/11/2019
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

13 - 19/4/2019
 

(συνολικά 18 εγγραφές)