ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

13 - 19/4/2019
 

τμήμα φωτογραφίας - έκθεση

10-15/12/2018
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κάλεσμα
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

22 - 28/1/2018
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

2016-2017
 

(συνολικά 19 εγγραφές)