τμήμα φωτογραφίας - έκθεση

10-15/12/2018
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κάλεσμα
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

22 - 28/1/2018
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

2016-2017
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΜΑΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

17-23/2/2016
 

(συνολικά 18 εγγραφές)